Forstå gamet og spil dine kort klogt

Ansættelsesprocessen er et udskilningsløb

Ansættelsesprocessen er et udskilningsløb. I hver fase er du i risiko for at blive sorteret fra. Undgår du at blive sorteret fra i én fase, går du videre til næste fase, hvor du igen er i risiko for at blive sorteret fra. Og sådan fortsætter det frem til slutfasen, hvor du endelig kan blive valgt til og få tilbudt jobbet.

Du kan udnytte de professionelle recruiteres metode til at opnå maksimal træfsikkerhed

De professionelle recruitere arbejder systematisk og efter en nøje gennemtænkt plan for at opnå maksimal træfsikkerhed. Når du forstår deres måde at tænke og arbejde på, kan du udnytte deres metode til din fordel. Også når der ikke er eksterne recruitere på. Du kan målrette og fokusere din kommunikation effektivt i hver fase af ansættelsesprocessen og undgå at blive sorteret fra af de forkerte grunde.

De professionelle recruitere vælger fra

De professionelle recruitere vælger ikke til. De vælger fra. Ud fra en grundig analyse fastlægger de en profil af jobbet og af den ideelle ansøger. På den baggrund opstiller de en række kriterier, som de holder ansøgerne op imod. Får du ikke i hver fase af ansættelsesprocessen gjort det klart, at du på din måde vil kunne møde kriterierne, så sorteres du fra.

De professionelle recruitere går med livrem og seler

De professionelle recruitere er svære at charmere eller forføre. De bliver målt på deres træfsikkerhed og deres evne til at undgå fejl-ansættelser. Derfor arbejder de, som de gør. De arbejder rationelt, faktabaseret og kritisk og er konstant på udkig efter argumenter for at sortere dig fra. De vil hellere gå glip af en kandidat end tage fejl af en kandidat.

Undgå at blive sorteret fra af de forkerte grunde

Det er ingen skam at blive sorteret fra, fordi der er utilstrækkeligt match imellem dig og jobbet. Men det er en skam at blive sorteret fra af de forkerte grunde, dvs. grunde, som ikke har med dine forudsætninger for at løfte jobbet at gøre, men skyldes, at du ikke får præsenteret dig selv tilstrækkelig relevant, tydeligt og overbevisende.

Et 80% match er perfekt - og det er din chance

Du skal ikke kunne det hele. Recruitere er meget bevidste om, at jobbet også skal kunne løfte dig, at der skal være plads til, at du kan udvikle dig fagligt, vokse som menneske og opnå forskellige benefits, der har betydning for dig. Dette gælder, uanset om du er erfaren, nyuddannet eller senior. Vi leder ikke efter den 100% perfekte kandidat, men efter kandidater, der på hver deres måde kan løfte jobbet og udvikle sig og trives i det.

Vi er grundlæggende interesserede i at finde ud af, hvem du er og hvad du har at byde på

Vi er grundlæggende interesserede i at finde ud af, hvem du er og hvad du har at byde på. Du behøver ikke at finde på alle mulige tricks og mærkelige forsøg på at blive lagt mærke til. Tværtimod. Du hjælper både os og dig selv bedst ved at forholde dig relevant, tydeligt og fokuseret til kravene i jobbet. Tal til os lige ud og uden omsvøb. Fortæl os, hvordan du på din egen unikke måde vil kunne løfte jobbet og hvordan jobbet vil kunne være det rette for dig. Det er det, vi gerne vil tale med dig om.

Headhunterens system til din jobsøgning

Right Job System™ er et komplet system til din jobsøgning, skabt fra den anden side af ansættelsesbordet

Right Job System™ er et komplet system til din jobsøgning, skabt fra den anden side af ansættelsesbordet. Vi ved, hvad der virker og hvad der ikke virker. Systemet er designet til, at du i hver fase af ansættelsesprocessen forholder dig relevant, tydeligt og fokuseret til kravene i jobbet. Når du møder virksomhederne og recruiterne på halvvejen, så bliver det et reelt spørgsmål om match der afgør, om du går videre i processen og frem til slutfasen, hvor du kan få tilbudt jobbet.

Et ligeværdigt samarbejde

Det er til din fordel at se ansættelsesprocessen som et ligeværdigt samarbejde mellem to sider. Dig som ansøger på den ene side og virksomheden/recruiteren på den anden. Recruiteren har ikke anden information til rådighed, end den du giver. Forestil dig, hvilken forskel det gør, at du vinkler din kommunikation op imod kravene i jobbet frem for at lade det være op til recruiteren selv at finde hoved og hale i det.