Tilrettelæg din jobsøgning op imod de professionelle recruiteres måde at tænke og arbejde på

De professionelle recruitere arbejder systematisk og efter en nøje gennemtænkt plan for at opnå maksimal træfsikkerhed. Når du forstår deres måde at tænke og arbejde på, kan du udnytte deres metode til din fordel. Også når der ikke er eksterne recruitere på. Du kan målrette og fokusere din kommunikation effektivt i hver fase og undgå at blive sorteret fra af de forkerte grunde.

De professionelle recruitere vælger ikke til, de vælger fra

De professionelle recruitere vælger ikke til, de vælger fra. Ud fra en grundig analyse fastlægger de en profil af jobbet og af den ideelle ansøger. På den baggrund opstiller de en række kriterier, som de på forskellig måde holder ansøgerne op imod. Får du ikke i hver fase af ansættelsesprocessen gjort det klart, at du på din måde vil kunne møde kriterierne, så sorteres du fra.

Ansættelsesprocessen er et udskilningsløb

Ansættelsesprocessen er et udskilningsløb. I hver fase er du i risiko for at blive sorteret fra. Undgår du at blive sorteret fra i én fase, går du videre til næste fase, hvor du igen er i risiko for at blive sorteret fra. Og sådan fortsætter det frem til slutfasen, hvor du endelig kan blive valgt til og få tilbudt jobbet.

De professionelle recruitere går med livrem og seler

De professionelle recruitere er svære at charmere eller forføre. De bliver målt på deres træfsikkerhed og deres evne til at undgå fejlansættelser. Derfor arbejder de, som de gør. De arbejder rationelt, faktabaseret og kritisk og er konstant på udkig efter argumenter for at sortere dig fra. De vil hellere gå glip af en kandidat end tage fejl af en kandidat.

Undgå at blive sorteret fra af de forkerte grunde

Det er ingen skam at blive sorteret fra, fordi der er utilstrækkeligt match imellem dig og jobbet. Men det er en skam at blive sorteret fra af de forkerte grunde. Dvs. grunde, som ikke har med dine forudsætninger for at løfte jobbet at gøre, men skyldes, at du ikke får præsenteret dig selv tilstrækkelig relevant, tydeligt og overbevisende.

Du skal ikke kunne det hele

Du skal ikke kunne det hele. De professionelle recruitere er meget bevidste om, at jobbet også skal kunne løfte dig. At der skal være plads til, at du kan udvikle dig fagligt i jobbet og vokse som menneske. Dette gælder, uanset om du er nyuddannet, erfaren eller senior. Vi leder ikke efter den 100% perfekte kandidat, men efter kandidater, der på hver deres måde kan løfte jobbet og udvikle sig og trives i det.

Vi er grundlæggende interesserede i at finde ud af, hvem du er og hvad du har at byde på

Vi er grundlæggende interesserede i at finde ud af, hvem du er og hvad du har at byde på. Du behøver ikke at finde på mærkelige tricks og forsøg på at blive lagt mærke til. Du hjælper både os og dig selv bedst ved at forholde dig relevant og fokuseret til kravene i jobbet. Uden dikkedarer. Fortæl os, hvordan du på din egen unikke måde vil kunne løfte jobbet, og hvordan jobbet vil kunne være det rette for dig.

Right Job System™ er et komplet system til din jobsøgning, skabt fra den anden side af ansættelsesbordet

Right Job System™ er et komplet system til din jobsøgning, skabt fra den anden side af ansættelsesbordet. Vi ved, hvad der virker og hvad der ikke virker. Systemet indeholder alt fra definition af dit rette job over udarbejdelse af et toptunet materiale og tilrettelæggelse af en effektiv søgestrategi samt vellykket performance ved jobsamtalerne og frem til indgåelse af en passende ansættelseskontrakt. Desuden er der gåde råd i forhold til tiltrædelse og dine første 3 måneder og det første halve år i dit nye job. Systemet hjælper dig i alle faser af ansættelsesprocessen fra A til Z.