Mette Ziegler

Mere end 25 år som Headhunter/Recruiter & Talent/Karriere Coach i erhvervslivet. Grundlæggende konsulentbaggrund fra Mercuri Urval. Driver i dag (siden 1997) selvstændig virksomhed med fokus på Headhunting/Recruiting og Talent/Karriere Coaching.

Erhvervsbaggrund

1997 – Selvstændig Headhunter/Recruiter & Talent/Karriere Coach

 • Talent/Karriere Coaching
 • Headhunting/Recruiting
 • Executive Coaching
 • Forretningsudvikling

1994-1996 – Managementkonsulent, Mercuri Urval A/S

 • Rekruttering & Udvælgelse
 • Karriererådgivning & Outplacement
 • Leder & Kandidatvurderinger
 • Leder- og ledelsesudvikling
 • Executive Service
 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Medlem af Mercuri Urvals Testudvalg

1988-1994 – Pædagogisk forsker og formidler, DPI (nu Danmarks Pædagogiske Universitet)

 • Projektkoordinator, redaktør og kontaktperson på “Evalueringen af De generelle udviklingsarbejder i dansk”, et stort landsdækkende evalueringsprojekt under Undervisningsministeriet
 • Forskningsmedarbejder med fokus på læsning, læring og undervisning af udvalgte grupper af elever
 • Eget forskningsprojekt med fokus på børns og unges staveudvikling, herunder udvikling af diagnostiske staveprøver
 • Medlem af gruppen af nordiske læse- og skriftsprogsforskere (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
 • Censor ved folkeskolens afgangsprøve i retstavning
 • Rådgiver for Undervisningsministeriets Folkeskoleafdelings Prøvesektion om udvikling af nye afgangsprøver i retstavning
 • Medlem af høringspanel for Dansk Psykologisk Forlag

1982-1988 - Folkeskolelærer, Sankt Annæ Skole, Amager

 • Dansk- og klasselærer
 • Specialundervisnings- og testlærer
 • Idræt, historie og samfundsfag 8.-10. klasse
 • Skolens kontaktperson til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune omkring elever med indlærings- og sociale vanskeligheder

Uddannelsesbaggrund  

2009 – Certificeret i People Test Systems, København
Opdatering af mit testberedskab.

2007 – CHEK Nutrition & Lifestyle Coach Level 1, Alun.dk, Farum
Kort coachuddannelse med fokus på helbred og livsstil.

1999-2000 – Master Trained Coach, Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago
ICF-godkendt coachuddannelse, der retter sig imod både business coaching og whole life coaching. Teoretisk lægger uddannelsen sig op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth mfl.

1998-1999 – NLP Master Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Masteruddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i grupper og individuelt.

1997-1998 – NLP Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Grunduddannelse med fokus på personlig kommunikation, forandring og terapi.

1997-1998 – NLP Business Practitioner, NLP Business Academy Europe, København
NLP Grunduddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i erhvervslivet.

1994-1996 – Intern konsulentuddannelse, Mercuri Urval A/S, København
Grundlæggende konsulentuddannelse med fokus på forretningsstrategi, organisation, ledelse og personale. Særligt fokus på forståelse og brug af personlighedstests, intelligenstests, interessentanalyser, organisationsprofiler mv. Vekselvirkning mellem teoretisk uddannelse, praktisk sideoplæring og opbygning af egen portefølje.

1990-1993 – Danskstuderende, Københavns Universitet
Afsluttede de sprogvidenskabelige fag sideløbende med mit forskningsarbejde på Danmarks Pædagogiske Institut.

1987-1988 – Diplomuddannelse i Pædagogisk/Psykologisk Forsøgs- og Udviklingsarbejde, DLH (nu DPU), København
Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Diplomopgave: ”Staveudvikling og stavevanskeligheder”, publiceret på Dansk Psykologisk Forlag, 1990.

1982-1986 – Folkeskolelærer, KDAS Aften, Skovlunde
Læreruddannelse på aftenseminariet i Skovlunde sideløbende med ansættelse som lærer i fast skema ved Sankt Annæ Skole på Amager. Speciale: Elever med særlige undervisningsbehov. Linjefag: Dansk og idræt.

1979-1982 – Spansk- og historiestuderende, Københavns Universitet
Læste spansk som hovedfag og historie som bifag. Droppede ud og søgte ind på lærerseminariet.